قوانین و مجازات جرم رابطه نامشروع

رابطه نا مشروع چیستقوانین و مجازات جرم رابطه نامشروع

 

رابطه نامشروع به روابط بین زن و مردی گفته می‌شود که مابین آنها عقد نکاح نباشد. به سخن دیگر قوانین فقهی برای رابطه بین زن و مرد چهار چوب و مقرراتی تعیین نموده است و اگر خلاف موازین شرعی و قانون زن و مردی با یکدیگر رابطه داشته باشند از لحاظ قانون و شرع مجرم می‌باشند.موسسه حقوقی مدافعان کبیر در تهران شما را در حل مشکلات حقوقیتان یاری می رساند با ما تماس بگیرید.


انواع رابطه نامشروع

 

وقتی زن و مردی بدون رعایت مقررات قانونی با هم ارتباط برقرار می‌کنند مرتکب جرم رابطه نامشروع می‌شوند رابطه نامشروع شامل رابطه بدون زنا و رابطه همراه با زنا می‌باشد.


رابطه نامشروع دون زنا چیست

 

رابطه نامشروع دون زنا به رابطه جنسي بین زن و مرد میباشد بدون اینکه دخول از دبر و قبل صورت گرفته باشد، به سخن دیگر اگر زن و مردی بدن هم دیگر را لمس کنند حال این لمس کردن می‌تواند در آغوش گرفتن، بوسه زدن و.. باشد. نکته قابل توجه اینکه اگه مرد و یا زنی بدون لمس کردن یکدیگر صرفا از روی شهوت همدیگر را نگاه کنند. و یا لبخند همراه با احساس تمایل به دوستی با هم داشته باشند را نمی‌توان رابطه نامشروع دانست.


رابطه نامشروع همراه با زنا

 

اگر زن و مردی با یکدیگر رابطه جنسي همراه با دخول از قبل و دبر داشته باشند به این نوع رابطه در صورتیکه مابین آنها علقه زوجیت نباشد زنا گفته می‌شود و این زنا شامل زنای محصنه، زنا غیر محصنه، زنای به عنف و اکراه می‌گردد.


زنای محصنه

 

منظور از زنای محصنه به رابطه جنسي همراه با دخول مابین زن و مردی گفته می‌شود که متاهل باشند و هر زمان بخواهند بتوانند با همسر خود رابطه جنسی داشته باشند.


زنای غیر محصنه

 

اگر زن مجرد با مرد مجرد زنا کند نوع زنا غیر محصنه می‌باشد حال اگر زن مجرد و مرد متاهل باشد، زنا نسبت به مرد محصنه و نسبت به زن غیر محصنه می‌باشد. و همچنین عکس آن، اگر زن متاهل و مرد مجرد باشد زنا نسبت به زن زنای محصنه و نسبت به مرد زنای غیر محصنه می‌باشد. البته شرط زنای محصنه این استکه هر یک از زن و یا مرد متاهل زناکار بتوانند در هر زمان با همسر خود سکس داشته باشند. بطور مثال بعضی از مریضی ها، مسافرت و یا عادت ماهیانه برای زنان، زن و یا مرد را از شرایط احصان خارج و زنا به عنوان زنای غیر محصنه و یا همان زنای ساده عنوان می‌شود.


زنای همراه با عنف اکراه

 

اگر مردی با زنی همراه با خشونت و یا تهدید و اکراه زنا کند، و یا اینکه با زنی در حال خواب، بیهوشی، مستی زنا کند، زنا از نوع زنای به عنف و اکراه می‌باشد

زنای همراه با عنف اکراه

روش های اثبات زنای همراه با رضایت طرفین

زنای همراه با رضایت طرفین ،از جمله جرایم حق الهی می‌باشد.و به همین جهت طریقه اثبات آن با دیگر جرایم متفاوت است.به این منظور که در اینگونه جرایم اگر همراه با شاکی خصوصی نباشد وظیفه قاضی سعی در پوشش جرم می‌باشد،شرع اسلام هم برای اثبات زنای همراه با رضایت طریقه اثبات جرم را سخت نموده است تا اینکه تا حد امکان اینگونه جرایم اثبات نگردد .

 

چهار راه قانونگذار برای اثبات زنای همراه با رضایت

۱-اقرار(هر کدام از زانی و یا زانیه به جرم خود اعتراف کند)

مطابق با قانون چهار بار اقرار برای اثبات زنای لازم می‌باشد.شرع اسلام و قانونگذار به تبع شرع برای اثبات زنای همراه با اقرار هدفمند تعداد دفعات اقرار را به چهار مرتبه رسانده چراکه برای اثبات بیشتر جرایم با یک  و یا دو بار اقرار جرم ثابت میگردد.ولی در اقرار به زنا علاوه بر تعداد دفعات آن،زانی و یا زانیه قبل تکمیل چهار بار اقرار می‌تواند از اقرار خود برگردد و به جهت برگشت مقر از اقرار مجازات حد ساقط و تبدیل به تعزیر می‌گردد.

۲_شهادت شهود

شرع اسلام و قانونگذار برای اثبات زنای همراه با رضایت شهادت چهار مرد و سه مرد و دو زن را ضروری می‌داند ،قانونگذار به پیروی از فقه اسلامی شرایط سختی برای شهود گذاشته اول اینکه شهود حتما باید شهادت به دیدن زنا به دهند دوم اینکه همگی شهود در یک زمان شهادت بدهند بطور مثال اگر سه شاهد شهادت بدهند و یک شاهد شهادت ندهد و بگوید روز دیگری شهادت می‌دهد.سه شاهد که شهادت داده اند به دلیل اینکه به حدنصاب نرسیده اند به اتهام قذف،هر یک حد قذف می‌خورند.انچه از ظاهر شروط شهادت مشخص می‌شود این است که فقه اسلام و قانونگذار سعی در پوشش گناه دارد.

۳-علم قاضی

علم قاضی به عنوان شاه دلیل برای اثبات جرایم بکار می‌رود ولیکن درد خصوص زنای همراه با رضایت متفاوت است.قاضی برای اثبات زنای همراه با رضایت مختار به استناد علم خود نمی‌باشد چراکه ما در حدود قاعده شبه را داریم به این منظور زمانی که برای قاضی شبه ایجاد شود حد ساقط می‌شود ،حال سوال می‌شود شبه در کدام قسمت از دلایل می‌باشد ،یکی از دلایل مهم ایجاد شبه،احراز شرایط احصان می‌باشد ،حال اگر مردی ادعا کند در مسافرت بوده و به همسر خود دسترسی نداشته ،قاضی حق تحقیق نداشته و شبه وارد میشود و حد ساقط می‌شود.و یا سوالی دیگر اینکه چرا علم قاضی به عنوان دلیل اثبات زنا آورده شده است ،در جواب گفته می‌شود علم قاضی بعد از اقرار و شهادت شهود اعتبار پیدا می‌کند به این منظور که قاضی با بررسی بینه بگوید اقرار و یا شهادت شهود مطابق با شرع و قانون می‌باشد و یا خیر.

۴_وجود امارات و قراین.

وجود فیلم ،عکس ،پیامک وتماس تلفنی به تنهایی نمی‌تواند مثبت دلیل اثبات جرم زنا باشد ،بلکه بنظر می‌رسد قاضی دادگاه با بررسی فیلم ،عکس و یا پیامک بتواند به علم خود در تایید شهادت شهود و یا اقرار استناد کند.

 

مراحل شکایت کیفری و حقوقی

برای شکایت از زانی و یا زانیه. به اتهام زنا،قانونگذار برای اثبات جرم زنا،شرایط سختی را تعیین نموده است ،هدف قانونگذار جلوگیری از ریختن آبروی انسان ها می‌باشد.بنظر می‌رسد اثبات رابطه زنا امری سخت می‌باشد. به همین جهت بنظر می‌رسد در ابتدا به اتهام رابطه نامشروع مطرح گردد.و شاکی با تنظیم شکایت و ارائه آن به دفاتر خدمات قضایی ،بعد از ارسال پرونده به دادسرا توسط دفاتر خدمات قضایی،با تحقیقات بازپرس پرونده قرار مجرمیت صادر و برای صدور حکم به دادگاه ارسال میگردد.لازم به توضیح است که در جرم زنای غیر عنف اگر شاکی نداشته باشد و جرم در منظر عموم جامعه نباشد ،قاضی دادگاه بدون تحقیق در ماهیت جرم،سعی در جلوگیری از اقرار زانی و یا زانیه داشته و اگر هر یک از متهمین ادعای عدم آگاهی از حرمت رابطه داشته و یا اینکه مدعی شبه باشند دادگاه بدون ورود در صحت و سقم ادعا ،گفته آنها را می پذیرد

 

دادگاه صالح برای رابطه نامشروع

جرایم جنسی به دلیل اهمیت موضوع که بحث آبرو و شرف انسان ها مطرح است،قانونگذار رسیدگی به اتهام رابطه نامشروع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو قرار داده است ،ولیکن اگر رابطه نامشروع فیزیکی نباشد ،بطور مثال از طریق تلفن و یا پیامک باشد،دادسرا صالح به تحقیق و صدور قرار مجرمیت می‌باشد.

 

مزایای استفاده از وکیل در جرایم رابطه نامشروع

جرج رابطه نامشروع همانطور که در قبل گفته شد بنا بر نوع جرم شامل مجازات حدی و تعزیری میگردد.طبق مطالب گفته شده در بخش ادله اثبات جرم رابطه نامشروع،تعداد اقرار مرتکب و یا طریقه شهادت شهود و دیگر قراین در جهت علم قاضی بسیار تأثیرگذار می‌باشد و  به جهت تخصصی بودن طریقه احراز دلایل اعلامی در اثبات جرم رابطه نامشروع و یا تبرئه مرتکب،نیاز به یک وکیل کیفری در دعاوی رابطه جنسی و یا تعرض جنسی لازم و ضروری می‌باشد ،مطلب قابل توجه دیگر در جرم رابطه نامشروع این است که اگر یک رابطه از نوع مجازات حدی باشد در ابتدا در اثبات مجرمیت سفارش به پوشش گناه و رابطه نامشروع شده است  ولی در صورت اثبات جرم و قطعیت دادنامه میبایست اجرا شود و به هیچ عنوان قابل تبدیل به مجازات دیگر نمیباشد.با توجه به نوع و میزان مجازات رابطه نامشروع بنظر می‌رسد داشتن وکیل بسیار راهگشا می‌باشد.

 

مجازات رابطه نامشروع به اجبار

رابطه نامشروع اگر منتج به سکس اجباری نگردد ،قانونگذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات برای مرتکب تعرض جسمی تا ۹۹ضربه شلاق تعزیری تعیین نموده است ،اگر در رابطه جنسی دو طرف رضایت به رابطه جنسی داشته باشند قانونگذار برای هریک مجازات شلاق تا ۹۹ضربه تعیین نموده است.

 

شرایط تبدیل مجازات رابطه نامشروع به جریمه نقدی

قاضی دادگاه در رسیدگی به جرم رابطه نامشروع میتواند به جای شلاق تعزیری از جزای نقدی استفاده کند.قاضی دادگاه با بررسی شرایط مرتکب جرم در مواقعی امکان اعمال مجازات شلاق بدلیل بیماری جسمی مرتکب نداشته. و با توجه به سایر شرایط متهم از مجازات جزای نقدی بعنوان جایگزین حبس استفاده مینماید.

شرایط تبدیل مجازات رابطه نامشروع به جریمه نقدی

مجازات رابطه نامشروع در خودرو

رابطه نامشروع از جمله جرایم مشهود می‌باشد که امنیت اخلاقی جامعه را بر هم می‌زند ،به همین جهت پلیس امنیت اخلاقی به مدت دو هفته ماشین را توقیف مینماید.

عنوان با فونت تیتر

برای مشاوره و گرفتن راهکار و حل مشکلتان همین الان تماس بگیرید
​​​​​​

تماس بگیرید
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش