طلاق از طرف مرد

طلاق از طرف مردطلاق از طرف مرد


 مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار طلاق با مرد است و او می تواند بدون هیچ دلیل موجهی، دادخواست طلاق به طرفیت همسر به دادگاه تقدیم کند. لازم به ذکر است که در تمام موارد طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه قبل از صدور رای جهت صلح و سازش موضوع طلاق را به داوری ارجاع می دهد. هر چند در عمل نظر داور برای دادگاه چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد ولی این موضوع از الزامات و تشریفات قانونی است. 
(*سن داوران نباید از ۳۰ سال کمتر باشد و داوران باید متأهل باشند)..موسسه حقوقی مدافعان کبیر در تهران شما را در حل مشکلات حقوقیتان یاری می رساند با ما تماس بگیرید.

 


دادگاه صالح به رسیدگی درخواست طلاق از طرف مرد 


دادگاه خانواده ای صالح به رسیدگی است که نشانی زوجه در آن جا واقع شده باشد. دادخواست طلاق چه این که خود زوج رأسا اقدام کند و یا این که وکیل داشته باشد از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت خواهد شد و برای شروع پروسه طلاق باید به این دفاتر مراجعه کرد.


مراحل درخواست طلاق از طرف مرد


زوج ضمن ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ، دریافت ابلاغ، تعیین مجتمع قضایی - شعبه و کلاسه پرونده؛ به شعبه مربوطه مراجعه و بعد از تعیین شدن وقت رسیدگی و تشکیل شدن جلسه و تعیین تکلیف نسبت به مطالبات مالی زن، گواهی عدم امکان سازش را دریافت می نماید که اعتبار و مدت این گواهی مدت 3 ماه از تاریخ قطعیت آن می باشد . در این 3 ماه باید با مراجعه به هر یک از دفاتر رسمی طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام شود، در غیر این صورت بعد از گذشت مدت 6 ماه ، گواهی مربوطه از اعتبار ساقط می گردد.


نکات مراحل درخواست طلاق از طرف مرد


1.    در انواع طلاق اعم از طلاق توافقی، طلاق از طرف مرد یا طلاق از طرف زن،  مطابق با ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، قاضی مکلف است نسبت به مهریه، اجرت المثل، نفقه، حضانت و ملاقات فرزندان تعیین تکلیف کند.
2.    با ارائه درخواست طلاق از طرف مرد، دادگاه مکلف است که به هر یک زوجین ابلاغ فرستاده و با درج مهلت از آنان بخواهد که داور معرفی کنند. 
3.    مرد متقاضی طلاق باید در سامانه ابلاغ الکترونیک ثنا ثبت نام کند و اگر زوجه هم در سامانه ثنا عضو باشد ابلاغ ابلاغیه به صورت الکترونیک است.
4.    با درخواست طلاق از طرف مرد حتی اگر رای غیابی و بدون حضور طرفین صادر شود، مهریه زن از بین نمی رود. 

  •  استثناء : اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد مهریه در هنگام طلاق نصف می گردد. 
  •  اگر دادخواست فسخ نکاح از سوی مرد به دلیل تدلیس زن باشد از بحث طلاق خارج است .

5.    طلاق از طرف مرد در دوران عقد در جاییکه که هنوز نزدیکی میان زن و شوهر  رخ نداده است؛ منعی ندارد و پرداخت نصف مهریه به ذمه زوج باقی میماند. این نوع از طلاق هم بائن غیر مدخوله نام دارد و بعدا زوجین میتواند شناسنامه خود را تعویض کنند.
6.    اما آنچه شایان توجه است اینکه؛ طلاق از سوی مرد فقط در عقد دائم است که صورت می گیرد و دادخواست طلاق مرد در عقد موقت پذیرفته نیست . (یعنی طلاق در عقد موقت مصداق ندارد). در عقد موقت یا باید مدت زمان عقد تمام شود و یا اینکه مرد بذل مدت کند .

 

فسخ نکاح به دلیل تدلیس


ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی: هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.


1لف - فردی که در ازدواج فریب خورده است هم به صورت حقوقی و هم به صورت کیفری می‌تواند درخواست رسیدگی به دعوای تدلیس در ازدواج را داشته باشد. گر فریب خورده صرفا دادخواست تنظیم کند و از دادگاه انحلال ازدواج را تقاضا کند، فقط ازدواج او منحل خواهد شد و در صورتی که شکوائیه تنظیم کند، همسرش که او را فریب داده است به مجازات تعزیری محکوم می‌گردد. فریب در صورتی موجب فسخ خواهد شد که در ازدواج موثر باشد.


ب - اگر میان زوجین رابطه زناشویی واقع شده باشد باید مهریه زن پرداخت شود و در صورتی که این رابطه هنوز واقع نشده باشد نیازی به پرداخت مهریه به زن نیست. 


ج - گاهی اوقات برای زن مهریه تعیین نمی‌شود و زن و شوهر با یکدیگر رابطه زناشویی برقرار می‎‌کنند اما پس از آن مرد یا زن متوجه فریب می‌شود. در صورتی که این اتفاق بیافتد،مرد باید به زن مهرالمثل پرداخت کند و منظور از مهرالمثل مهریه زنان مانند آن است.


د - در طلاقی که مرد درخواست کننده آن باشد، طلاق از نوع رجعی است یعنی در مدت حدود ۳ ماه عده، زوج می تواند به زوجه رجوع کند و در صورت رجوع طلاق از بین می رود (مگر این که زن دوشیزه یا یائسه باشد) در جایی که زوجه دوشیزه (باکره) باشد و یا یائسه باشد، طلاق از نوع طلاق بائن است و دیگر امکان رجوع وجود ندارد.


ی -  دفاتر طلاق برای ثبت طلاق رجعی اینگونه عمل می کنند که ابتدا صورتجلسه طلاق رجعی را مینویسند و بعد از گذشتن ۳ ماه عده، طلاق نامه صادر و شناسنامه ها مهر میشود.


آیا عدم رضایت زوجه تاثیری در روند طلاق از جانب مرد دارد؟ 


پاسخ این سوال منفی است زیرا  عدم رضایت و مخالفت زوجه فقط می تواند مراحل طلاق از طرف مرد را طولانی کند ولی امکان جلوگیری از صدور حکم طلاق را ندارد. آنچه بسیار حائز اهمیت میباشد این است که حتی اگر مرد با دلیل کاملا موجه دادخواست طلاق دهد ، ذمه او از مهریه بری نخواهد شد زیرا دلیل موجه مرد برای طلاق مانع از استحقاق زن برای مهریه نیست.
رأیی که دادگاه پس از ارائه دادخواست طلاق از طرف مرد صادر می کند، گواهی عدم امکان سازش نام دارد. زوج متقاضی طلاق ۳ ماه فرصت دارد تا برای اجرای رای دادگاه و ثبت آن به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه کند در غیر این صورت رای صادره از درجه اعتبار ساقط می شود.
اگر زوج از زوجه وکالت طلاق داشته باشد میتواند از طریق طلاق توافقی با وکالت و گرفتن وکیل با واسطه ، برای زوجه از همسرش جدا شود ( در این صورت نیازی به حضور زوجه نخواهد بود)

 

  •  در دوران عقد، اجرت المثل - حضانت و نحله مصداق ندارد و فقط موضوع مهریه و نفقه مطرح میباشد.

 

نحله چیست و در چه مواردی در صورت درخواست طلاق از طرف مرد به زوجه تعلق می گیرد؟ 
نحله در لغت به معنی بخشش و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که دادگاه تعیین می کند که مرد (زوج) باید به زن (زوجه) بپردازد. در بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/۱۲/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین آمده است: « با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌ از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.

 

شرایط دریافت نحله :


1.    طلاق به درخواست زوجه نباشد.
2.    در طول زندگی مشترک و تا قبل از اقدام به دادخواست طلاق از جانب زوج، امکان مطالبه نحله وجود ندارد.
3.    اگر اجرت المثل به هر دلیلی به زوجه تعلق بگیرد دادگاه می تواند برای زن نحله تعیین کند. 
4.    در تعیین نحله بر خلاف اجرت المثل نیازی به کارشناسی نیست و مبلغ را قاضی دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و کارهای که زوجه در طول زندگی مشترک انجام داده است و خصوصا تمکن و وسع مرد تعیین می کند.


شرط تنصیف دارایی چیست و چه نکاتی دارد؟


اگر مردی شرط تنصیف مندرج در عقدنامه های چاپی را امضاء کرده باشد علاوه بر مهریه در هنگام طلاق به درخواست زوج، باید تا نصف اموال موجودی را که در ایام زناشویی به دست آورده یا معادل آن را به زوجه واگذار نماید که اکثرا قاضی به معادل ریالی رای میدهد.  در خصوص شرط تنصیف مقرره ای در قانون وجود ندارد و از نظر قانون زوج تکلیفی به پرداخت نصف دارایی به زوجه ندارد، و این از مواردی است که نیاز به توافق زوجین دارد.
  در صفحه هشت سند نکاحیه ( قباله ازدواج) سازمان ثبت اسناد املاک کشور به صورت چاپی و پیش فرض شرط نصف دارایی را پیش بینی کرده است و در ذیل آن محل امضاء زوج و زوجه قرار داده است و این بدین معنی است که اگر زوجین (علی الخصوص مرد) این شرط را امضاء نکند، نصف دارایی در روابط حقوقی زوجین جایگاهی نخواهد داشت.

  •     ادعای نفهمیدن و متوجه نشدن شرط تنصیف، بعد از امضاء در محاکم پذیرفته نمی شود.

مشاوره حقوقی آنلاین در تهران

مصداق شرایط تنصیف :


1.    طلاق از جانب زوج مطرح شده باشد بنابراین شامل طلاق توافقی و یا طلاق از جانب زوجه نمی شود.
2.    اگر زوج بتواند ثابت نماید که طلاق در اثر سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه و یا تخلف زن از وظایفش در قبال شوهر، بوده است. شرط تنصیف مشول  زوجه نمی شود.
3.     اموالی را شامل می شود که زوج بعد از تاریخ عقد به دست آورده باشد، پس اگر مردی قبل از ازدواج اموالی داشته است مشمول این شرط نمی شود. (یا اگر زوج بتواند ثابت کند که از عقد نکاح فلان مال را داشته و بعد عقد تبدیل به مال دیگری شده باشد)
4.     این اموال باید در هنگام دادخواست طلاق موجود باشد . پس اگر زوج قبل از دادخواست اموال را منتقل کرده باشد شامل این شرط نمی گردد. 
5.     تا نصف اموال یعنی از یک درصد تا پنجاه درصد و تشخیص این که چه مقدار از اموال می بایستی به زوجه انتقال یابد با قاضی دادگاه می باشد و لزوما الزامی به مطلق پنجاه درصد اموال نیست.
 

عنوان با فونت تیتر

برای مشاوره و گرفتن راهکار و حل مشکلتان همین الان تماس بگیرید
​​​​​​

تماس بگیرید
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش