قوانین و مجازات جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانتقوانین و مجازات جرم خیانت در امانت

 

خیانت در امانت به مفهوم بد عهدی و تعدی و تفریط در مال مورد امانت می‌باشد ،درصورتیکه امین مالی را که به ایشان سپرده شده بنفع خود تملک نماید و یا انرا تخریب نماید،مرتکب جرم خیانت در امانت می‌گردد.موسسه حقوقی مدافعان کبیر در تهران شما را در حل مشکلات حقوقیتان یاری می رساند با ما تماس بگیرید.

 

 

 

 

 


مجازات جرم خیانت در امانت

 

خیانت در امانت از مجله جرایم کیفری می‌باشد  قانونگذار مطابق با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۶ ماه تا ۳ سال حبس برای مرتکب جرم خیانت در امانت تعیین نموده است.ولیکن با استناد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات بزه خیانت در امانت به ۳ماه تا ۱/۵ سال حبس کاهش یافت.


چه زمانی جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد

 

جرم خیانت در امانت زمانی تحقق می‌یابد که مال مطابق با ماده ۶۷۴قانون مجازات مال منقول یا غیرمنقول و اسنادی از قبیل چک ،سفته، قبض بعنوان امانت ،اجاره ،رهن،و یا کار با اجرت و بدون اجرت به وی داده شده باشد و قرار بر این بوده مال به صاحب خود و یا شخص دیگری برگردد ولی امین، مال و یا سند رسیدن به مال را یا تصرف ،و یا تصاحب به نفع خود و مفقود میکند مرتکب جرم خیانت در امانت می‌شود ،لازم است توجه داشته باشید در خصوص مال منقول و یا غیر منقول حتما میبایست مالیت داشته باشد ولیکن در خصوص اسناد رسیدن به مال قانونگذار به بیان اسنادی از قبیل چک ،سفته،قبض اشاره داشته بنظر می‌رسد بتوان اسناد تجاری را بعنوان امانت سپرد،چندین رای در این خصوص صادر گردیده است که دادگاه قبض و یا رسید غیر تجاری را بعنوان موضوع خیانت در امانت نمی‌پذیرد.


عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت


۱-عنصر قانونی
۲-عنصر مادی
۳-عنصر معنوی


مجازات جرم خیانت در امانت درجه چند است.

 

مجازات جرم خیانت در امانت درجه پنج می‌باشد ولیکن باتوجه به قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹به مجازات تعزیری درجه شش تقلیل یافته است.


راههای اثبات جرم خیانت در امانت

 

برای اثبات خیانت در امانت شرایط زیر لازم است.
۱-موضوع خیانت در امانت حتما میبایست مال و یا سند رسیدن به مال باشد.
۲-مال و یا سند رسیدن به مال نزد امین توسط مالک و یا متصرف قانونی سپرده باشد.
۳-اثبات سو استفاده امین به این مفهوم که امین از روی تعدی و یا تفریط مال مورد امانت را به نفع خود تصاحب و یا مفقود نماید.


دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم خیانت در امانت

 

دادگاه صالح به جرم خیانت در امانت ابتدا دادسرا مرجع تحقیق می‌باشد ،بعد از تکمیل تحقیقات دادسرا قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده برای رسیدگی و صدور دادنامه به دادگاه کیفری ۲ ارسال میگردد.


حالت های مختلف خیانت در امانت


۱-خیانت در امانت سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص.
۲-خیانت در امانت سوء استفاده از مهر و امضا ۳-خیانت در امانت مستخدمین دولت در اموال دولتی
۴-خیانت در امانت در قانون تجارت
۵_خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت
۶-خیانت در امانت قانون ثبت اسناد و املاک


خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی

 

همانطور که در گذشته خیانت در امانت افرادی عادی گفته شد،یک نوع دیگر خیانت در امانت شامل کارمندان دولت می‌باشد.قانونگذار در ماده ۵ قانون مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری از عنوان اختلاس بجای عنوان خیانت در امانت استفاده نموده است.مطابق با این ماده هر یک از کارمندان و یا کارکنان ادارات،سازمان ها یا شوراها ،شهرداری ها ،موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت،نهادهای انقلابی و....وجوه، مطالبات، حواله ها،سهام یا اسناد و یا اوراق بهادار و ....متعلق به هر یک از ادارات و سازمان های فوق الذکر و یا اشخاص را که حسب وظیفه به آنها سپرده شده بنفع خود و دیگری برداشت و یا تصاحب نماید مختلس محسوب میشود.لازم به توضیح است که یکسری شروط برای تحقق جرم اختلاس لازم و ضروری می‌باشد
۱-مال،وجوه و دیگر موارد مندرج در ماده ۵ میبایست به کارمندان و یا کارکنان حسب وظیفه سپرده باشد ،یعنی وقتی حکم کارمند صادر و ایشان به محل خدمت خود رفته و مشغول به کار میگردد به این منظور میباشد اموال، اوراق و سایر موارد مندرج در قانون به وی سپرده شده است و در صورت تصاحب بنفع خود و یا دیگری عنوان اختلاس مصداق پیدا می‌کند ولی اگر اموال به وی سپرده نشده باشد یعنی اموال شامل مواردی نمیباشد که قانونا در اختیار وی باشد در اینگونه موارد جرم کارمند عنوان سرقت دارد.
۲-مرتکب جرم میبایست از کارمندان دولت باشد اگر غیر کارمند اموال متعلق به دولت را تصاحب کند اگر به وی سپرده شده باشد مرتکب خیانت در امانت می‌شود و اگر سپرده نشده باشد عنوان سرقت دارد.
۳_وجوه و اموال میبایست متعلق به دولت باشد اگر غیر آن باشد و توسط کارمند دولت تصاحب به نفع خود و یا دیگری گردد عنوان خیانت در امانت و اگر به وی سپرده نشده باشد و یا اختیار ان را نداشته باشد عنوان جرم سرقت میباشد.


خیانت در امانت در قانون تجارت

 

قانونگذار در ماده ۶۷۴ قانون مجازات در خصوص اسناد تجاری شامل چک ،سفته،قبض و از این قبیل بیان داشته اگر این اسناد تحت عنوان قرارداد از قبیل اجاره ،رهن،و یا برای کار با اجرت و یا بدون اجرت نزد شخصی سی پرده باشد،در صورتیکه آن شخص این اسناد را بنفع خود و یا دیگری تحصیل کند و یا مفقود کند مرتکب بزه خیانت در امانت می‌شود.


خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت

 

منظور از خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت به این منظور استکه اگر شخصی متصرف اموال منقول و غیرمنقول فرد و یا افراد بدون وارث و یا مجهول الوارث باشد ملزم به تحویل مال و یا منافع مال به دولت میباشد.و در صورت عدم ارائه، مطابق با ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ و اصلاحات بعدی مرتکب بزه خیانت در امانت میباشد.


خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک

 

مطابق با ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد اشخاصی بعنوان متولی مال وقف و یا حبس یکسری وظیفه در قبال آن اموال دارد بطور مثال اگر شخصی  برای مال وقفی درخواست سند مالکیت از ثبت اسناد و املاک بدهد . وظیفه متولی، اعتراض به درخواست شخص ثالث میباشد در صورت عدم اعتراض مرتکب خیانت در امانت می‌گردد.


نحوه شکایت به جرم خیانت در امانت

 

شاکی در ابتدا با تنظیم شکوایه و ارائه آن به دفتر خدمات قضایی ،ابتدا پرونده به دادسرا ارجاع و بعد از تحقیقات دادسرا درصورت احراز جرم پرونده به دادگاه برای صدور رأی فرستاده می‌شود.


نحوه رسیدگی به جرم خیانت در امانت

 

خیانت در امانت از جمله جرایم کیفری میباشد که سوء نیت مرتکب جرم خیانت در امانت باید احراز شود بطور مثال شخصی یک خودرو به دیگری امانت می‌دهد و آن شخص از روی عمد سبب ورود اسیب و خسارت به خودرو میشود.صاحب مال از امین به جرم خیانت در امانت میتواند طرح دعوی نماید.ولی اگر بدون تقصیر امین به خودرو خسارت وارد شود موضوع خیانت در امانت منتفی و صاحب مال میتواند مطالبه خسارت بنماید.

عنوان با فونت تیتر

برای مشاوره و گرفتن راهکار و حل مشکلتان همین الان تماس بگیرید
​​​​​​

تماس بگیرید
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش