قوانین و مجازات جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداریقوانین و مجازات جرم کلاهبرداری


جرم کلاهبرداری ازجمله جرایمی است که شخص با رضایت و بدون تهدید و یا آزاری مال خود را به کلاهبردار می‌دهد.کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه مال شخص را بنفع خود می‌برد،کلاهبرداری از جمله جرایمی می‌باشد که کلاهبردار از ذهن خود برای فریب دیگران استفاده میکند معمولاً افراد کلاهبردار با ظاهری اراسته و فراهم کردن موقعیت های فریبنده باعث گول خوردن افراد می‌شوند.موسسه حقوقی مدافعان کبیر در تهران شما را در حل مشکلات حقوقیتان یاری می رساند با ما تماس بگیرید.


مجازات جرم کلاهبرداری چیست

 

کلاهبرداری مطابق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری ،اختلاس و ارتشا جرم دانسته شده است.بر اساس ماده قانونی سه عنصر مادی ،معنوی و قانونی برای تحقق جرم کلاهبرداری لازم می‌باشد ،به این منظور که شخص کلاهبردار با توسل به مانورهای متقلبانه ما شخص دیگری را می‌برد،برای تحقق کلاهبرداری حتما میبایست کلاهبردار مال را ببرد،یعنی مال در ید و تصرف مالک دیگر نباشد.


مجازات کلاهبرداری ساده

 

قانونگذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختلاس و کلاهبرداری در صورتی که عناصر متشکله جرم تحقق یافته باشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا حبس تعیین می‌نماید البته این مجازات برای کلاهبرداری ساده است ،قانونگذار برای تعریف کلاهبرداری ساده ،ابتدا کلاهبرداری مشدد را تعریف می‌کند و اگر شخص ویژگی کلاهبرداری مشدد را نداشته کلاهبرداری از نوع ساده می‌باشد.


مجازات کلاهبرداری مشدد

 

قانونگذار در تبصره یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختلاس کلاهبرداری ،برای کلاهبرداری مشدد شروط ذیل را تعیین نموده اگر مرتکب دارای این ویژگی ها باشد کلاهبرداری از نوع مشدد و مجازات آن ۲ تا ۱۰سال حبس و در مال می‌باشد ،
۱_مرتکب از کارمند دولت و یا موسسات دولتی و یا شهرداری باشد.
۲-کلاهبردار بصورت غیر قانونی خود را با عناوین دولتی معرفی نماید.
۳-کلاهبردار از طریق تبلیغ عمومی به فریب مردم بپردازد ‌.


مجازات شروع به کلاهبرداری چیست 

 

مجازات شروع به کلاهبرداری مطابق با تبصره ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختلاس و کلاهبرداری برای کلاهبرداری ساده یک سال و برای کلاهبرداری مشدد دو سال تعیین گردیده است.


رکن قانونی جرم کلاهبرداری

 

قانون مجازات اسلامی کلاهبرداری را جرم و برای آن مجازات تعیین نموده است.کلاهبرداری در ردیف جرایم مالی می‌باشد به این منظور که مرتکب برای بردن مال دیگری متوسل به مانورهای متقلبانه می‌زند.قانونگذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختلاس و کلاهبرداری ضمن تعریف جرم کلاهبرداری مجازات هم برای آن تعیین نموده است.


رکن مادی جرم کلاهبرداری

 

رکن مادی جرم کلاهبرداری به اعمال و رفتار مرتکب گفته می‌شود که با توسل به آن رفتار طرف مقابل فریب خورده و مرتکب مال وی را می‌برد.


رکن معنوی جرم کلاهبرداری

 

رکن معنوی جرم کلاهبرداری به قصد مجرمانه مرتکب گفته می‌شود ،شامل سؤنیت عام و خاص می‌شود ،منظور از سؤنیت عام این است که مرتکب عامدانه متوسل به اعمال و رفتار متقلبانه می‌گردد.بطور مثال با سؤنیت ،خود را مأمور دولت معرفی می‌کند.سؤنیت خاص یعنی اینکه بعد از سؤنیت عام اتفاق می‌افتد به این منظور که مرتکب بعد از اینکه خود را مأمور دولت معرفی کرد حالا قصد بردن مال دیگری را دارد به این قصد، سؤنیت خاص گفته می‌شود.

 

دلایل اثبات جرم کلاهبرداری

 

برای اینکه جرم کلاهبرداری محقق گردد،شاکی باید موارد زیر را به دادگاه اثبات کند
 ‌
۱-اثبات فریب کار بدون شخص مرتکب.یعنی مال باخته باید ثابت کند،مرتکب متوسل به فریب کاری و حیله و نیرنگ شده است.برای رسیدن به هدف خود که همان بردن مال دیگری است با دروغ و نیرنگ،صاحب مال را فریب بدهد.

۲_اغفال و فریب مال باخته.

صاحب مال و یا همان مال باخته باید ثابت کند که به واسطه اغفال و فریب مال خود را تسلیم کلاهبردار نموده است.بطور مثال اگر مال باخته متوجه حیله و نیرنگ کلاهبردار شده و مال خود را به وی بدهد کلاهبرداری محقق نمی‌گردد.
۳_تحصیل مال.
منظور از تحصیل مال این است که کلاهبردار حتما میبایست با فریب مال باخته،مال وی را بدست آورد.

موسسه حقوقی مدافعان کبیر در تهران
در مال در کلاهبرداری

 

رد مال کلاهبرداری به این منظور می‌باشد ،بعد از شکایت مال باخته از کلاهبردار و اثبات جرم کلاهبرداری دادگاه علاوه بر مجازات حبس،حکم به رد مال مال باخته می‌دهد.


آیا جرم کلاهبرداری قابل گذشت می‌باشد

 

قانونگذار در قانون کاهش مجازات مصوب ۱۳۹۹ با تغییر در قابل گذشت بودن کلاهبرداری تا مبلغ صد میلیون تومان سعی در حبس زدایی داشته.ولیکن در کلاهبرداری بیشتر از صد میلیون تومان علی رغم گذشت شاکی،دادگاه به جهت نظم عمومی متهم را مجازات مینماید.


مرجع رسیدگی به جرم کلاهبرداری

 

جرم کلاهبرداری همانند بسیاری دیگر از جرایم ابتدا در دادسرا مطرح و سپس برای صدور دادنامه به دادگاه می‌رود.در بعضی شهرها دادسرای ویژه برای کلاهبرداری اینترنتی می‌باشد.بطور مثال دادسرای ویژه جرایم رایانه ای ،دادسرای ناحیه ۳۱ تهران می‌باشد.


جزای نقدی در جرم کلاهبرداری

 

جزای نقدی همانند مجازات حبس برای متهم در جرم کلاهبرداری اعمال میگردد.قانونگذار در ماده ۱۳۴قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در فرض تعدد جرم کلاهبرداری،درصورتیکه تا سه فقره کلاهبرداری باشد،جریمه  نقدی هریک از پرونده ها تعیین و بیشترین مبلغ جریمه برای متهم اعمال می‌شود.اگر تعداد پرونده های کلاهبرداری بیشتر از سه فقره باشد تا مبلغ نصف حداکثر جریمه تعیین و بالاترین مبلغ اجرا گذاشته و از متهم اخذ می‌شود.


تنظیم شکوایه کلاهبرداری 

 

برای طرح دعوی کلاهبرداری ابتدا شاکی با تنظیم شکایت شرح وقایع را با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم بیان مینماید در شکوایه باید متقلبانه بودن رفتار مرتکب بیان شود و همچنین به واسطه رفتار مرتکب میبایست مال شاکی از وی گرفته شده باشد و همراه با تحصیل مال ،مالباخته فریب رفتار کلاهبردار را خورده باشد.


تفاوت کلاهبرداری با سرقت

 

جرم کلاهبرداری با جرم سرقت یک وجه اشتراک در بردن مال می‌باشد،به این منظور که تحصیل مال توسط مرتکب با توجه به شرایط تحقق ان عنوان سرقت و یا کلاهبرداری اخذ مینماید،بردن مال اگر همراه با فریب مال باخته باشد عنوان کلاهبرداری دارد ولی اگر بصورت پنهانی و بدون رضایت مال باخته باشد عنوان سرقت پیدا می‌کند.

مشاوره حقوقی آنلاین در تهران
نحوه اثبات جرم کلاهبرداری

 

نحوه اثبات جرم کلاهبرداری همانند دیگر جرایم کیفری همراه با اقرار،شهادت شهود و علم قاضی می‌باشد ،ولی مهم ترین راه اثبات کلاهبرداری علم قاضی می‌باشد به این منظور که قاضی با تحقیق از طرفین دعوی به این علم می‌رسد که رفتار مرتکب بطور متقلبانه بوده و با فریب مال باخته مال وی را تحصیل مینماید ،بعد از احراز شرایط فوق جرم کلاهبرداری اثبات و متهم به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.

عنوان با فونت تیتر

برای مشاوره و گرفتن راهکار و حل مشکلتان همین الان تماس بگیرید
​​​​​​

تماس بگیرید
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش